Welcome to www.infovinacz.com

Giỏ hàng

Your Cart is currently empty.

You are here: Home Dịch vụ

Dịch vụ

Trung tâm đào tạo

a     Thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh,Sec, từ căn bản đến nâng cao.Các lớp học ngoại ngữ do giáo viên có trình độ sư phạm đảm nhận. Mỗi lớp không quá 5 học viên,bảo đảm chất lượng cao.
Các lớp tin học từ cơ bản đến nâng cao.Lớp học không quá 3 học viên.Có thể thỏa thuận học 1 thầy 1 trò,giờ học có thể thỏa thuận trước 1 ngày.Bảo đảm sau khóa học cơ bản sẽ sử dụng thành thạo máy tính.Có thể trang trí 1 văn bản hoặc làm tờ rơi quảng cáo theo ý mình.